Zbiornik buforowy

Podstawowym warunkiem prawidłowej eksploatacji łamacza jest ciągłe i równomierne zasilanie go materiałem. Przy czym wielkość brył podawanych do rozdrobnienia nie powinna przekraczać granic ustalonych dla danej maszyny. Wielkość szczeliny pomiędzy szczekami powinna być nastawiona za pomocą klina i śruby nastawczej na możliwie największy wymiar. Każde bowiem przesadne zmniejszenie wymiarów szczeliny utrudnia pracę łamacza, zmniejsza jego wydajność oraz zwiększa rozchód energii. W praktyce dla uzyskania ciągłego i równomiernego zasilania łamacza ustawia się przed nim zbiornik buforowy, z którego materiał podawany jest do łamacza za pomocą mechanicznego zasilacza regulującego ilość zasypywanego materiału. Zbiornik buforowy ma na celu uniezależnienie pracy łamacza od ewentualnych przerw w dostawie surowca z kamieniołomów i powinien zawierać materiału wystarczający na 2 -:- 4 godzin pracy łamacza. Jako mechaniczny zasilacz stosuje się najczęściej krótki przenośnik członowo-stalowy o silnej konstrukcji z regulowaną prędkością posuwu taśmy członowej. Maszynista obsługujący taśmę powinien zwracać uwagę, aby do łamacza nie dostały się przypadkowo obce twarde ciała (np. zęby koparki łyżkowej, łomy, młoty itp. ), które mogą spowodować poważne uszkodzenie maszyny. [patrz też: producenci paneli podłogowych, blachodachówka modułowa, okna połaciowe wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa okna połaciowe wymiary producenci paneli podłogowych