Zależność kosztów wykonania przewodu zdalaczynnego

Zależność kosztów wykonania przewodu zdalaczynnego w obszarze miasta od średnicy rur. W tych przypadkach koszty budowy kanału są przeważnie wyższe od kosztów przewodów wraz z izolacją. Jako średnicę przyjęto, w przypadku sieci parowych, średnicę nominalną przewodu parowego. W sieciach wodnych z dwoma przewodami średnice obu przewodów są najczęściej jednakowe dla obu kierunków przepływu. Wykresy mogą wykazywać pewne nierównomierności, jeśli – ze względów ekonomicznych – dla określonej średnicy przewodu dany typ kanału lub rodzaj rur zostanie zastąpiony przez inny rodzaj (np. przy średnicy 300 mm zamiana spawanych rur stalowych na rury DIN 2458). Graficzny sposób rozwiązania tego zadania umożliwia wy- równanie punktów załamań linii wykresu i określenie najbardziej ekonomicznej średnicy rur, bez obliczania poszczególnych kosztów dla zbyt wielu pośrednich wielkości średnic. Zazwyczaj dla określenia charakteru krzywej wystarcza przeprowadzenie obliczenia dla trzech założonych wielkości. Na podstawie danych doświadczalnych określa się szacunkowo średnice, np. wg prędkości dla przewodów parowych, a dla przewodów wodnych wg jednostkowego spadku ciśnienia i ustala się dla tych średnic koszty wyższe lub niższe o mniej więcej dwa stopnie. Ze stopy procentowej i wysokości rocznych odsetek od nakładów inwestycyjnych wynika roczna wartość obsługi kapitału dla ogrzewania zdalaczynnego w funkcji wielkości średnicy przewodu. Czas amortyzacji można ustalić dla sieci zdalaczynnej na 20 lat. Należy też włączyć do kosztów obsługi kapitału stałe koszty ma utrzymanie i konserwację urządzenia w wysokości 1 -7- 2% sumy kosztów budowy. [podobne: producenci paneli podłogowych, blachodachówka modułowa, okna połaciowe wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa okna połaciowe wymiary producenci paneli podłogowych