Wysokosc strat dopuszczalnych w wodomierzach skrzydelkowych

Wysokość strat dopuszczalnych w wodomierzach skrzydełkowych do 2,5 m, w śrubowych do 1,5 m H20, W przypadku -pożaru straty te mogą być większe dof m i odpowiednio 2 m H20. Instaluje się wodomierze w specjalnych studzienkach lub w piwnicy- w przypadku, gdy temperatura nie spada poniżej zera. Wodomierze należy co pewien czas sprawdzać i legalizować. Wprawdzie odczyty, kontrola i legalizowanie są kłopotliwe dla przedsiębiorstwa wodociągowego i wpływają na podniesienie kosztu 1 m wody, to jednak rozchód wody w miejscowościach zaopatrzonych w wodomierze jest znacznie, bo ok. 20-251 l mniejszy. Pomimo kosztów inwestycyjnych, związanych z zaopatrzeniem sieci wodociągowej w wodomierze, ich wymianą co 6-8 lat, oraz stałych kosztów ich obsługi i kontroli zainstalowanie wodomierzy daje oszczędności w okresie eksploatacyjnym wodociągu. Dokładniejsze i trwalsze (wymiana co ok. 10 lat) są wodomierze puszkowe, upowszechniające się zwolna w zachodniej Europie. [patrz też: rozdzielacze do podłogówki, beton architektoniczny cena, osadnik gnilny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena osadnik gnilny rozdzielacze do podłogówki