WYKONANIE

W urządzeniach większych jako źródło ciepła stosuje się raczej kotły parowe. Wyższa temperatura czynnika grzejnego i lepsze przejmowanie ciepła od kondensującej się pary umożliwiają stosowanie mniejszych powierzchni wymienników ciepła. Często również w celu wykorzystania ciepła odpadowego, zawartego w parze odlotowej do przygotowywania. wody ciepłej używa się wymienników ogrzewanych parą.W urządzeniach takich dzieli się najczęściej objętość zasobnika ciepła na kilka zbiorników pojedynczych. Zapotrzebowanie miejsca dla zasobnika przy poziomym umieszczeniu go jest bardzo duże, tym bardziej, że przed zbiornikiem trzeba zostawić dostateczną ilość wolnego miejsca dla wyjmowania wężownic grzejnych. Czasem również wprowadza się wężownice grzejne w tylnym końcu zbiornika przy zastosowaniu specjalnych panewek dławikowych. Jest wtedy zapewniony dostęp od przodu do zbiornika (w celu oczyszczenia go) przez odejmowaną przykrywę albo zamykany właz, bez konieczności wyciągania pęczka rur wężownicy. Przy opracowywaniu planów centrali cieplnej trzeba zwracać uwagę na umieszczenie, umocowanie i ewentualną wymianę dużych zbiorników. Należy przewidzieć dostateczne otwory dla montażu i możliwości transportu wielkości fundamentów i obciążenia trzeba podać projektantowi budowlanemu w odpowiednim czasie. Wykonanie zbiornika (zasobnika). Przy umieszczeniu zbiornika ciepłej wody użytkowej w pozycji pionowej, wystarcza znacznie mniejsza po- wierzchnia pomieszczenia. Zaletą zbiorników pionowych jest również lepsze wykorzystanie termiczne. przestrzeni zbiornika, powstają bowiem oddzielne warstwy wody, ułożone odpowiednio do temperatury. Podczas opróżniania zbiornika, zimna woda dopływowa miesza się bardzo nieznacznie, przy prawidłowym wprowadzeniu, ze znajdującą się w zbiorniku wodą ciepłą w tym czasie można więc z górnego wylotu pobierać ciepłą wodę o prawie stałej temperaturze, zbliżając się do temperatury wody zimnej. Ten rodzaj pracy (gromadzenie wypierające) jest bardziej korzystny, jeśli ogrzewanie wody nie odbywa się w samym zasobniku, ale w specjalnym wymienniku ciepła. Wbudowanie niewielkiej pompy obiegowej dla wody ciepłej umożliwia większą swobodę w rozmieszczeniu przestrzennym wymiennika ciepła i zasobnika, pozwalając jednocześnie na zastosowanie mniejszych średnic przewodów łączących i zaworów odcinających. Zgodnie z doświadczeniem, zbiorniki z wbudowanymi powierzchniami grzejnymi są szczególnie narażone na osadzanie się kamienia i na rdzewienie. Czasem więc nawet w małych urządzeniach stosuje się od- dzielne podgrzewacze z powierzchniami grzejnymi i oddzielne zbiorniki ciepłej wody użytkowej. [więcej w: kalkulator powierzchni dachu, wentylacja z odzyskiem ciepła, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator powierzchni dachu rozdzielacze do podłogówki wentylacja z odzyskiem ciepła