Wodomierze domowe

Wodomierze domowe, skrzydełkowe, suchobieżne, WFW produkuje dla. dołączenia do przewodów poziomych ej) 40 mm, dla przepływu 40 mś/dn. z zakresem wskazań liczydła od 0,001 m. Wodomierze skrzydełkowe WFW mokrobieżne, do przewodów poziomych od 15 do 40 mm, dla przepływu od 6 do 40 mś/dn, wskazują przepływ od 0,001 m3 wzwyż . Dokładność wskazań wodomierzy wg Głównego Urzędu Miar (GUM) powinna wynosić ± 20/0. Strat wody wskutek drobnych nieszczelności, np. kapanie wody z kurka, . wodomierze, skutkiem bezwładności mechanizmu pomiarowego, nie wykazują. Dobór wodomierza, stratę ciśnienia (w m H20) w wodomierzu podaje wzór H = K . Q2, gdzie K – współczynnik zależny od wielkości i rodzaju wodomierza i Q – przepływ wody przez wodomierz w l/sek. [podobne: rozdzielacze do podłogówki, wentylacja z odzyskiem ciepła, samowola budowlana kara ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rozdzielacze do podłogówki samowola budowlana kara wentylacja z odzyskiem ciepła