WIELKOŚCI ZUŻYCIA I ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

Zużycie opału i zagadnienia ekonomiczne urządzenia do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową o określonej wielkości zależą przede wszystkim od obciążenia urządzenia. Straty ciepła zasobnika i przewodów praktycznie nie zależą od poboru wody – dotyczy to przede wszystkim sieci rozprowadzających ze stałym obiegiem wody – dlatego udział strat w całkowitym wydatkowaniu ciepła jest tym większy im mniejsze jest obciążenie urządzenia. Na zależność tę zwraca się uwagę, gdy trzeba zadecydować czy należy wykonać miejscowe, czy też centralne urządzenie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W przypadku punktów poboru o dużym zużyciu, np. w łazienkach z wannami, zgodnie z poprzednimi uwagami wyższą sprawność ma centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową, zwłaszcza gdy nie ma przewodów cyrkulacyjnych. Straty ciepła przyłączeń (sieci) są niewielkie w czasie przerw w użytkowaniu przy pierwszym punkcie poboru wody można z zasady wykorzystać wodę ochłodzoną w przewodach. . Inne warunki panują w urządzeniach z licznymi punktami poboru o małym zużyciu, jak np. w umywalniach. Dla uniknięcia strat wody wskutek niewystarczającej temperatury są tu niezbędne przewody cyrkulacyjne. Straty ciepła sieci są przeto, w odniesieniu do małego zużycia, szczególnie wysokie, wskutek czego zmniejsza się sprawność urządzenia. Powstają więc specjalnie wysokie koszty użytkowania. Zużycie ciepłej wody użytkowej. Jeśli koszty eksploatacji centralnego urządzenia zaopatrującego w ciepłą wodę rozkłada się między kilka miejsc użytkowania albo między kilku odbiorców – jak to ma miejsce w domach czynszowych – wtedy system rozliczania kosztów ma znaczny wpływ na zużycie ciepłej wody. Przy obliczeniu ryczałtowym koszty zużycia ciepłej wody użytkowej są albo wliczane do czynszu, albo też rozdzielane na poszczególne części domu, w zależności od wielkości mieszkania (powierzchnia mieszkania). W tym systemie rozliczania – zgodnie z doświadczeniem – zużycie ciepłej wody użytkowej jest względnie wysokie, ponieważ najemca nie ma żadnego bodźca do oszczędnego czerpania wody. Obecnie więc wbudowuje się przyrządy pomiarowe, które umożliwiają ustalenie kosztów na podstawie faktycznego zużycia. Mierzy się przy tym na bieżąco przepływ wody albo ilość ciepła dla każdego punktu czerpalnego i ilości te sumuje się. Zgodnie z obserwacjami urządzeń zaopatrzonych w przyrządy pomiarowe w czasie późniejszym, zużycie ciepłej wody w małych i średnich mieszkaniach zmniejsza się po zastosowaniu tego sposobu o 50 – 70%. Wartości zużycia w urządzeniach z przyrządami pomiarowymi podzielono w zależności od liczby osób. Oczywiście są to wartości orientacyjne, które mogą być w poszczególnych przypadkach znacznie przekroczone zarówno w dół jak i w górę, w zależności od sanitarnego wyposażenia mieszkań i wymagań mieszkańców. Sprawność i jednostkowe zużycie opału. Pomiary w większych urządzeniach wykazały, że przy dużym obciążeniu (ryczałtowym rozliczeniu kosztów) sprawność urządzenia zaopatrującego w ciepłą wodę użytkową pozostaje w granicach 45 – 55%. Strąty cieplne przypadają w połowie na straty kotła i w połowie na straty sieci rozprowadzającej. Przy zmniejszającym się obciążeniu sprawność maleje do 20 -7- 30%. W urządzeniach z rozliczeniem w oparciu o liczniki znaczną część ciepła zaoszczędzonego wskutek obniżonego zużycia ciepłej wody użytkowej traci się znów dzięki zmniejszonemu wykorzystaniu ciepła. [patrz też: pianki pur, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, opierzenie dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opierzenie dachu pianki pur przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat