PRZEWODY ZDALACZYNNE

W szpitalach np. używa się prócz ciepła do celów ogrzewczych także ciepłej wody użytkowej do kąpieli, gorącej wody użytkowej w kuchniach i pralniach, pary o rozmaitych ciśnieniach w kuchniach, pralniach i w aparatach dezynfekcyjnych. Podobne rodzaje zapotrzebowania ciepła występują w zakładach przemysłowych. W takich przypadkach może być celowe przesyłanie na odległość ciepła za pomocą jednego czynnika i otrzymywanie w budynkach na drodze wymiany ciepła pary o żądanym ciśnieniu lub wody grzejnej o danych parametrach, a nie wytwarzanie tych rozmaitych rodzajów pary i wody grzejnych osobno w centrali i przesyłanie ich oddzielnymi przewodami do miejsc użytkowania. Największe sieci rozprowadzające (co do rozległości) mają tak zwane ogrzewania miejskie.
Wykonanie i prowadzenie przewodów zdalaczynnych nie nastręcza większych trudności, jeżeli znajdują się one w zakresie przeciętnych średnic rur i temperatur stosowanych w ogrzewaniu centralnym. Wraz ze wzrostem długości rur oraz temperatury czynnika grzejnego rośnie jednak szybko obciążenie przewodów i ich osprzętu. Przy tego rodzaju sieci przewodów stawia się przeważnie wyższe wymagania co do pewności działania, wykonanie więc musi być przeprowadzone z największą starannością. Odnosi się to szczególnie do tych przewodów, które nie mogą być poddane stałemu dozorowi i są trudno dostępne, jak na przykład odcinki rur ułożone w ziemi. Cenne wskazówki co do planowania i pracy większych przewodów cieplnych są zawarte w pracy Wytyczne do budowy przewodów zdalaczynnych wydanej przez Zjednoczenie Niemieckich Elektrowni, oparte na długoletnich doświadczeniach niemieckich zakładów ogrzewania zdalaczynnego. Dla uzupełnienia poprzednich rozważań dotyczących sieci przewodów ogrzewania centralnego zostaną tu w oparciu o powyższe wytyczne – omówione dokładniej pewne specjalne zagadnienia spotykane przy wykonywaniu dużych przewodów zdalaczynnych. [więcej w: układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena za m2 układanie folii paroizolacyjnej