USTALENIE NAJBARDZIEJ EKONOMICZNEJ SREDNICY PRZEWODÓW

Z wielu możliwych rozwiązań ogrzewania zdalaczynnego należy wybrać to rozwiązanie, które zapewnia najniższą cenę ciepła w miejscu użytkowania. Wpływa na to szereg czynników. W związku z ogólnymi rozważaniami ekonomicznymi należy najpierw rozpatrzyć wpływ średnicy przewodu na koszty dostawy ciepła. Przyjmuje się, że rodzaj czynnika grzejnego oraz jego ciśnienie i temperatura w miejscu użytkowania są znane, określony jest również przepływ czynnika oraz dana odległość. Jeśli przyjmie się niewielkie średnice przewodów, sieć nie będzie oczywiście kosztowna, a roczne odsetki od nakładów inwestycyjnych – niewielkie. Straty ciepła sieci będą w tym przypadku również względnie niskie. Z drugiej strony wraz ze zmniejszeniem średnic rosną szybko straty ciśnienia, a więc i koszty eksploatacji. O ile znane są zależności kształtowania się tych kosztów w funkcji średnicy przewodów, to można łatwo określić minimum kosztów całkowitych a więc i rozwiązanie najbardziej ekonomiczne. Liczbowe rozwiązanie tego zagadnienia jest wprawdzie możliwe, ale z zasady niezbyt celowe, gdyż w rozmaitych przypadkach zależności między poszczególnymi składnikami kosztów a średnicami są różne i nie można ich przedstawić w postaci prostego, ogólnego wzoru. Można dojść szybciej do celu – o ile tylko nie rozwiązuje się zbyt wielu takiego rodzaju zadań równocześnie – obliczajac koszty dla poszczególnych średnic, nanosząc je na wykres w funkcji średnicy i wyliczając graficznie najmniejszą wartość sumy. ren sposób postępowania stosunkowo często stosowany w innych obliczeniach ekonomicznych, np. przy określaniu najodpowiedniejszej grubości warstwy izolującej osłon cieplnych, zostanie dalej wyjaśniony na przykładzie przewodu zdalaczynnego.
OBSŁUGA KAPITAŁU Koszty przewodu zdalaczynnego składają się z kosztów częściowych poszczególnych elementów, a więc samego przewodu (wraz z uzbroję- niem i montażem), izolacji i robót budowlanych (słupki albo maszty przy nadziemnym prowadzeniu przewodu lub kanały przy przewodzie podziemnym). Wszystkie koszty częściowe rosną wraz ze zwiększaniem średnic. Koszty budowlane odpadają częściowo przy prowadzeniu rur wewnątrz budynku. Przewody prowadzone w kanałach są najkorzyst- niejsze. [podobne: producenci paneli podłogowych, blachodachówka modułowa, okna połaciowe wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa okna połaciowe wymiary producenci paneli podłogowych