Ujecie brzegowe laczy sie z osadnikiem

Ujęcie brzegowe łączy się z osadnikiem, z którego woda odpływa rurociągiem na filtr lub wprost do kąpieliska. Jeżeli woda rzeczna jest zanieczyszczona, należy ją bezwarunkowo oczyszczać na filtrze piaskowo-żwirowym z warstwą koksu. Strata ciśnienia na filtrze wynosi ok. 0,40 m. W miarę zanieczyszczenia złoża filtrującego wysokość ta będzie niedostateczna i górną warstwę żwiru z piaskiem należy przepłukać lub zastąpić ją nową. Kąpieliska sportowe są wykonywane o różnych wielkościach i głębokościach. Głębokość basenu dla nie umiejących pływać wynosi 0,7-1,2 m, dla pływających – 2,0-2,20 m. Dla skoków z wysokości 1 m wystarcza głęb. 3,2 m, z wys. 3,0 m głębokość co najmniej 3,5 m, dra skoków 5 i 10 m nad lustrem wody (skoki- z wieży) – co •najmniej 4,5 m. [podobne: drzwi garażowe, osadnik gnilny, tynk żywiczny cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: osadnik gnilny tynk żywiczny cena za m2 drzwi garażowe