systemu kanalów gazowych

W niektórych starszych cementowniach, pracujących metodą suchą, spotyka się jeszcze dosyć często instalacje do suszenia surowców w suszarniach obrotowych, które nie mają własnych palenisk, lecz ogrzewane są gorącymi gazami odlotowymi z pieców obrotowych. Instalacje takie w ogólnym bilansie energetycznym całej cementowni umożliwiają wykorzystanie w sposób bardziej ekonomiczny energii cieplne] węgla zużytego do opalania pieców obrotowych, jednakże schemat technologiczny takiej cementowni staje się bardziej skomplikowany, a praca suszarń uzależnia się od pracy pieców. Praktyka wykazała, że korzyści wynikające z oszczędności paliwa na opalanie suszarń nie kompensują wydatków na budowę skomplikowanego systemu kanałów gazowych, dodatkowych kominów i dużych komór pyłowych, niezbędnych przy tego rodzaju instalacji. Ponadto zaś powstają duże trudności mchowe, wskutek wzajemnego uzależnienia pracy pieców obrotowych i suszarń. Uproszczony schemat instalacji z jedną tylko suszarnią obrotową ogrzewaną gazami odlotowymi z jednego pieca. W układzie tym, piec obrotowy zakończony jest od strony wylotu gazów dużą, murowaną komorą pyłową , której zadaniem jest oczyszczanie gaż ów odlotowych. z unoszonego wraz z nimi pyłu porwanego z pieca. Zasada działania komory pyłowej opisana jest dokładniej w rozdziale o odpylaniu. [więcej w: odwodnienie liniowe prysznicowe, przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odwodnienie liniowe prysznicowe przelicznik m3 na m2 styrodur współczynnik przewodzenia ciepła