SUSZENIE SUROWCOW

SUSZENIE SUROWCOW Cel suszenia surowców. W cementowniach pracujących metodą suchą, to znaczy w tych cementowniach, w których przemiał surowców w młynach odbywa się na sucho, a więc bez dodatku wody, zachodzi konieczność wprowadzenia do procesu technologicznego dodatkowej operacji, a mianowicie operacji suszenia surowców. Procesowi suszenia poddaje się surowce po wstępnym ich rozdrobnieniu w łamaczach, dla obniżenia początkowej wilgotności surowców do granic podyktowanych warunkach dobrego przemiału w młynach. W warunkach fabrycznych początkowa wilgotność surowców dostarczonych z kamieniołomów waha się w granicach 5 -7- 25fJ/o, zależnie od rodzaju surowców i warunków atmosferycznych. Dolna granica wilgotności początkowej odnosi się do surowców o małej plastyczności (twarde wapienie i margle) i okresów suszy, natomiast górna granica – do surowców plastycznych (gli:ny, kredy, miękkie margle) i okresów wzmożonych opadów atmosferycznych. Jeśli wstępnie rozdrobnione surowce o wyżej podanej wilgotności początkowej skierować wprost do młynów, to już po krótkim czasie, szczególnie przy surowcach plastycznych nastąpi oblepienie się mielników drobno zmielonym, wilgotnym materiałem i zalepienie szczelin w przegrodach międzykomorowych. Pociągnie to za sobą najpierw spadek wydajności, a następnie zahamowanie przepływu materiału przez młyn. Zamielony młyn należy zatrzymać, zaczekać, aż ostygnie, a następnie ręcznie oczyszczać jego wnętrze. Operacja taka jest kłopotliwa, pracochłonna i zajmuje wiele godzin czasu. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że suchy przemiał surowców w nowoczesnych młynach rurowych wielokomorowych odbywa się sprawnie wówczas, gdy zawartość wilgoci w przemielanym materiale nie przekracza 2010. Suszenie surowców odbywa się w urządzeniach zwanych suszarniami, w których zmniejszenie początkowej wilgotności materiału odbywa się w drodze podgrzewania materiału i odparowywania nadmiaru zawartej w nim wody. [więcej w: blachodachówka cennik, samowola budowlana kara, projekt instalacji elektrycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik projekt instalacji elektrycznej cena samowola budowlana kara