suszarnie z walczakami o gladkiej powierzchni

Bardzo istotny wpływ na sprawność i wydajność suszarni wywiera wewnętrzna konstrukcja samego walczaka. Początkowo budowano suszarnie z walczakami o gładkiej powierzchni, Przy takim rozwiązaniu konstrukcyjnym powierzchnia, na której materiał suszony stykał się z gorącymi gazami spalinowymi, była bardzo niewielka i wskutek tego również niewielka była wydajność suszarni. W następnych rozwiązaniach konstrukcyjnych dla zwiększenia powierzchni wymiany ciepła pomiędzy gazami i materiałem zaczęto stosować różne dodatkowe wewnętrzne elementy konstrukcyjne. Przykładowe takie elementy, a więc a) korytka stalowe przytwierdzone do wewnętrznej powierzchni walczaka, b) przegrody z blachy dzielące wnętrze walczaka na cztery oddzielne komory, c) przegrody stalowe dzielące wnętrze suszami na wiele komór zwanych celkami oraz przegrody z blach stalowych z otworami dzieląca walczak na 6 komór . W suszarniach z korytkami w czasie obrotu walczaka korytka podnoszą materiał, który następnie zsypuje się z pewnej wysokości, wskutek czego znacznie zwiększa się powierzchnia zetknięcia się materiału ze strumieniem gorących gazów, przez co wzrasta wydajność suszarni przy niezmienionych wymiarach walczaka. Słabą stroną tego typu suszarni jest stosunkowo duże unoszenie się pyłu, któremu sprzyja zsypywanie się materiału ze stosunkowo znacznej wysokości. [przypisy: kalkulator powierzchni dachu, wentylacja z odzyskiem ciepła, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator powierzchni dachu rozdzielacze do podłogówki wentylacja z odzyskiem ciepła