Suszarnie starszego typu

Zastosowania przegród stadowych, a szczególnie podzielenie wnętrza na celki o niedużych wymiarach, pozwala z jednej strony podzielić materiał na szereg oddzielnie płynących strumieni o znacznie większej powierzchni wymiany ciepła, z drugiej zaś strony przez zmniejszenie wysokości, na której odbywa się przesypywanie materiału. uzyskuje się zmniejszenie strat wskutek unoszenia się pyłu z gazami spalinowymi. Poza tym podzielenie wnętrza suszarni na komory lub celki umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni suszącej. Przy gładkiej wewnętrznej powierzchni stopień napełnienia suszarni materiałem nie przekracza zwykle 15%, gdy tymczasem w razie zastosowania celeik napełnienie dochodzi do 25, a nawet 30010. Suszarnie starszego typu budowano zwykle z obmurzem, dzięki któremu uzyskiwano pewne zmniejszenie strat cieplnych i poprawienie wydajności ageregatu. Nowoczesne suszarnie są z reguły budowane bez obmurza, a dla zmniejszenia strat cieplnych nakłada się na zewnętrzną powierzchnię walczaka warstwę, izolacji cieplnej wykonanej z wełny żużlowej lub waty szklanej. Gorące gazy potrzebne do ogrzewania suszarni obrotowej mogą być wytwarzane albo we własnym palenisku suszarni, albo mogą być do tego celu wykorzystane gazy odlotowe z pieców obrotowych. Przy suchej bowiem metodzie produkcji temperatura gazów wychodzących z pieców może wynosić 700 -7- 800°C, co w zupełności zapewnia prawidłową pracę suszarni. [podobne: kalkulator powierzchni dachu, wentylacja z odzyskiem ciepła, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator powierzchni dachu rozdzielacze do podłogówki wentylacja z odzyskiem ciepła