suszarnie obrotowe

W nowoczesnych cementowniach suszarnie obrotowe są zwykle wyposażane we własne paleniska, gdyż w ten sposób stają się one zupełnie samodzielnymi urządzeniami, całkowicie niezależnymi od pracy innych agregatów. W paleniskach suszarń obrotowych mogą być spalane różnego rodzaju paliwa, jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, brykiety, gaz ziemny, gaz wielkopiecowy, ropa naftowa, olej skalny itp. W polskim przemyśle cementowym suszarnie obrotowe mają paleniska przystosowane albo do spalania węgla kamiennego drobnych i średnich sortymentów, albo do spalania pyłu węglowego. Suszarnie o małych wydajnościach wyposażane są zwykle w proste paleniska węglowe z rusztem stałym, przystosowanym do obsługi ręcznej. Suszarnie o dużych wydajnościach, zużywające większe ilości ciepła, mają ruszty mechaniczne z samoczynnym zasypem paliwa lub paleniska na pył węglowy, który jest pobierany z oddziału węglowego cementowni, przygotowującego pył do opalania pieców obrotowych. Oba te typy palenisk pracują w sposób ciągły, wskutek czego temperatura wytwarzanych w nich spalin nie ulega znaczniejszym wahaniom. Ponadto z powodu pełnej mechanizacji podawania paliwa oraz usuwania żużla i popiołu obsługa tych palenisk jest mniej pracochłonna. Jednak na skutek. bardziej skomplikowanej ich konstrukcji palacze muszą się odznaczać wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, szczególnie gidy paleniska są na pył węglowy, ponieważ zawsze istnieje niebezpieczeństwo wybuchów. [więcej w: kalkulator powierzchni dachu, wentylacja z odzyskiem ciepła, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator powierzchni dachu rozdzielacze do podłogówki wentylacja z odzyskiem ciepła