Suszarnia obrotowa

Suszarnia obrotowa Wyżej opisanego typu nazywa się zgodno-prądową . Suszony materiał ,i gazy spalinowe przepływają w niej w tym samym kierunku, czyli zgodno i prądowo. Dodatnią stroną tego typu suszarni jest to, że gorące gazy spalinowe bezpośrednio po wyjściu z paleniska, a więc wtedy, gdy mają najwyższą temperaturę (600 -; -. lOOO°C), stykają się z najwilgotniejszym materiałem, wskutek czego nie zachodzi obawa przegrzania materiału. Takie przegrzanie jest szczególnie niepożądane przy suszeniu surowców plastycznych, np. glin, gdyż wówczas na powierzchni brył materiału powstaje twarda skorupa uniemożliwiająca odparowanie wody znajdującej się wewnątrz bryły. Ujemną. stroną suszami zgodnoprądowej jest to, że w miejscu, w którym gazy odlotowe uchodzą z walczaka, materiał jest już całkowicie wysuszony, wskutek czego suchy pył unosi się wraz z gazami. Znaczne ilości pyłu porywanego z suszarni zwiększają straty surowca, a ponadto . Wymagają instalowania dodatkowych urządzeń odpylających. Poza tym w suszarni zgodnoprądowej wymiana ciepła pomiędzy materiałem i gazami nie jest równomierną na całej długości walczaka. W miejscu, w którym gorące spaliny wchodzą z paleniska do wależaka, materiał ma najniższą temperaturę , zatem różnica pomiędzy temperaturą gazów a temperaturą materiału suszonego, a więc i intensywność wymiany ciepła, jest tutaj największa. W przeciwnym końcu u wylotu walczaka, gdzie ochłodzone spaliny mają niską temperaturę (120-7- -7- 130°C), materiał jest nagrzany do temperatury około 100°C, a więc intensywność wymiany ciepła jest tutaj bardzo niewielka. [więcej w: kalkulator powierzchni dachu, wentylacja z odzyskiem ciepła, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator powierzchni dachu rozdzielacze do podłogówki wentylacja z odzyskiem ciepła