Sprawna i wydajna praca szlamatera

Sprawna i wydajna praca szlamatera wymaga zachowania następujących warunków: 1) materiał musi być podawany do szlamatora równomiernie i w sposób ciągły; 2) wielkość brył surowca nie powinna przekraczać 150 -r- 200 mm, ,gdyż zbyt wielkie bryły utrudniają pracę bron, a nawet mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia agregatu; 3) dno zbiornika i kraty w otworach wylotowych muszą być systematycznie oczyszczane w określonych odstępach czasu; 4) ilość wody doprowadzanej do szlamatora musi być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju materiału, a przede wszystkim od jego plastyczności i zdolności szlamowania się; 5) dno i boczne ściany zbiornika muszą być wyłożone płytkami z twardego żeliwa, klinkierem drogowym lub kostką bazaltową. Ustalenie chociażby przybliżonego wzoru dla obliczenia wydajności szlamatera jest bardzo trudne i z tego powodu w praktyce określa się jego wydajność orientacyjnie w oparciu o niżej podane wskaźniki jednostkowe wyprowadzone na podstawie doświadczeń ruchowych. Przyjmuje się mianowicie, że przy szlamowaniu: 1) gliny z dodatkiem 60 700/0 wody wydajność jednostkowa wynosi w przeliczeniu na suchą substancję 200 kg na 1m3 czynnej objętości zbiornika na 1 godz pracy szlamatora, 2) kredy z dodatkiem 40 -7- 42Q/o wody – 300 kg/m 3 w ciągu godziny. Orientacyjne zużycie energii na proces szlamowanie według danych z prakryt wynosi około 1,3 kWh na l tonę szlemowego materiału. Aby nie dopuścić w okresach zimowych do spadku wydajności szlamatera na skutek trudniejszego rozdrabniania i rozszlamowywania się zmarzniętych brył surowca, stosuje się podgrzewanie wody w szlarmatorze, mp, przez doprowadzenie wprost do zbiornika pary lub gorącej wody z Instalacji fabrycznej centralnego ogrzewania. [patrz też: blachodachówka cennik, samowola budowlana kara, projekt instalacji elektrycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik projekt instalacji elektrycznej cena samowola budowlana kara