Schemat lamacza

W normalnych rozwiązaniach oba walce mają jednakową liczbę obrotów, a co za ,tym idzie stopień przełożenia tej przekładni wynosi 1 : 1. Jednakże w łamaczach specjalnie przeznaczonych do rozdrabnianie surowców o dużej plastyczności, a więc powodujących szybkie i silne oblepianie powierzchni roboczych, walce otrzymują niejednakowe liczby obrotów, Powstający przy różnych liczbach obrotów, a więc i przy różnych prędkościach obwodowych poślizg pomiędzy powierzchniami roboczymi walców w znacznej mierze zapobiega oblepieniu się ich materiałem i zmniejszaniu się wydajności łamacze. Schemat łamacza walcowego z dwiema parami walców, z których górna para, uzbrojona w silne zęby stalowe, wykonuje rozdrabnianie wstępne, dolna zaś, wykonująca końcowe stadium kruszenia, ma walce z powierzchnią lekko. rowkowaną, Wydajność łamacza walcowego można w sposób przybliżony obliczyć ze wzoru empirycznego Q = 50 L . D n . d Yo w którym: Q — wydajność łamacza w T/godz; L – długość walca w m; D średnica walca w m; n liczba obrotów walca w obr/min. d szerokość szczeliny pomiędzy walcami w mi Yo ciężar objętościowy materiału rozdrobnionego w Tzrn. Warunkiem prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji łamacza, podobnie jak i łamacza szczękowego, jest ciągłe i równomierne zasilanie agregatu materiałem na całej roboczej długości walców. Przybliżoną moc silnika do napędu łamacza można obliczyć ze wzoru empirycznego. N=1,08 v L K w którym: N – moc w KMi . V – prędkość obwodowa walca w m/min: L – długość walca wrn: K – współczynnik empiryczny. równy K = 0,6 Q + 0,15, przy d czym D i d – wymiary brył materiału przed i po rozdrobnieniu. Tak samo. jak w wypadku łamacza szczękowego w rzeczywistości zaleca się stosować do napędu łamacza silnik o mocy większej o 10 -:- 15010 od wartości obliczonej z powyższego wzoru. W obliczeniach orientacyjnych można przyjmować, że przy rozdrabnianiu surowców miękkich jednostkowe zużycie energii wynosi 0,3 -:- 0,35 kWh na 1 tonę rozdrobnionego materiału, natomiast przy surowcach twardych wartość ta wzrasta do. 1,5 -:- 2,2 kWh/T. [hasła pokrewne: ogród zimowy koszt, osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt osadnik gnilny ściana jednowarstwowa