Rozdrabniajace dzialanie lamacza

Łamacze walcowe mogą być użyte zarówno do wstępnego, jak i do wtórnego, drobniejszego kruszenia surowców. W pierwszym wypadku łamacze mają zwykle jedną tylko parę równolegle ustawionych, przeciwbieżnych walców stalowych, których powierzchnie robocze uzbrojone są w silne zęby z twardej stali stopowej. W drugim wypadku często stosowane są łamacze z dwiema ustawionymi jedna nad drugą parami walców (rzadziej z trzema)przy czym pierwsze, górna para ma powierzchnie rowkowane, a dolna – gładkie. Rozdrabniające działanie łamacza polega na tym, że zasypywany z góry materiał zostaje pod działaniem sił tarcia zakleszczony pomiędzy obracającymi się ku sobie powierzchniami walców, a następnie pod naciskiem tych powierzchni ulega rozkruszeniu na bryłki o wymiarach odpowiadających szerokości szczeliny pomiędzy walcami. Zastosowanie zębów lub rowków na powierzchni walców ułatwia zakleszczanie dużych brył, a ponadto zwiększa efektywność pracy łamacza przez wytwarzanie w materiale kruszonym dodatkowych naprężeń ścinających i zginających. Stopień rozdrobnienia materiału uzyskiwany w łamaczu walcowym z jedną pracą walców jest niewielki i zawiera się zwykle w granicach n = 4-6. Dlatego też buduje się łamacze z dwiema, a nawet trzema parami walców. schemat konstrukcji łamacza walcowego z jedną parą walców uzbrojonych w zęby stalowe. Walce osadzone są na wałach stalowych, których czopy spoczywają w łożyskach ślizgowych ustawionych na ramie. [patrz też: ogród zimowy koszt, osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt osadnik gnilny ściana jednowarstwowa