równomiernosc pracy lamacza

Korzyścią, jaka wynika z budowania łamaczy dwuwirnikowych, jest znaczne, ha około dwukrotne zwiększenie wydajności maszyny z równoczesnym niewielkim powiększeniem jej wymiarów gabarytowych . W nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych dla polepszenia równomierności pracy łamacza ramiona z młotami ustawiane są nie w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach, lecz wzdłuż linii śrubowej wskutek czego młoty uderzają w materiał nie seriami, lecz kolejno, Podobnie jak i przy poprzednio opisanych typach urządzeń kruszących, podstawowym warunkiem wydajnej pracy łamacza młotowego jest stałe i równomierne zasilanie go surowcem na całej roboczej długości wirnika. Poza tym jest bardzo ważne, aby podstawowe elementy robocze, tzn. młoty, były wykonane starannie i z dobrej stali manganowej. Najlepsze wyniki otrzymuje się w razie zastosowania młotów kutych lub prasowanych, które, co prawda droższe od młotów odlewanych, jednak są znacznie pewniejsze w pracy (mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia) ,i wykazują większą odporność na ścieranie. Orientacyjną wydajność łamacza młotowego można obliczyć z bardzo zresztą niedokładnego wzoru empirycznego Q = (30 -7- 45) D L w którym: Q – wydajność łamacza w m3/godz; D – średnica skrajna opisywana przez młoty w m; L – długość otworu zasypowego w m. W praktyce jednak lepiej jest przy doborze łamacza posługiwać się nie wyżej przytoczonym wzorem, lecz danymi z katalogów fabrycznych. [patrz też: odwodnienie liniowe prysznicowe, przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odwodnienie liniowe prysznicowe przelicznik m3 na m2 styrodur współczynnik przewodzenia ciepła