Rodzaje suszarn i ich konstrukcja

Rodzaje suszarń i ich konstrukcja. W nowoczesnych cementowniach pracujących metodą suchą suszenie surowców odbywa się z reguły w suszarniach obrotowych. Suszarnie obrotowe znalazły bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle cementowym dlatego, że są urządzeniami o stosunkowo prostej konstrukcji, mogą być budowane jako jednostki o dużej wydajności, a jednocześnie umożliwiają całkowitą mechanizację obsługi i procesu -zasilenia materiałem wilgotnym odbioru materiału wysuszonego. Typowa instalacja do suszenia surowców w nowoczesnej suszarni obrotowej, produkcji wytwórni maszyn PZBM w Bydgoszczy . Właściwą suszarnię stanowi walczak stalowy o średnicy 0,8 –:- 2,8 m i długości 8 –:- 25 m. Walczak wykonany jest z arkuszy blachy kotłowej, łączonych ze sobą za pomocą nitowania lub częściej spawania. Walczak ma dwa stalowe pierścienie toczne podparte na rolkach nośnych . Rolki są ustawione w taki sposób, że oś walczaka nachylona jest do poziomu pod kątem 3 –:- 6 o. W czasie pracy walczak suszarni obraca się z prędkością 2 –:- 5 obr/min. Napęd walczaka odbywa się za pomocą silnika elektrycznego, reduktora obrotów, małego koła zębatego, tzw. atakującego i zazębiającego się z nim wieńca zębatego osadzanego bezpośrednio na walczaku suszarni. Bezpośrednio nad suszarnią zbudowany jest zbiornik przelotowy, w którym mieści się zapas rozdrobnionego surowca, dostarczanego urządzeniami przenośnikowymi albo wprost z łamiarni, albo z magazynu surowców. Zbiornik ten umożliwia uniezależnienie pracy suszarni od pracy łamiarni, od przerw w dostawie łamanego surowca, spowodowanych remontami lub nie planowanymi postojami urządzeń transportowych. [podobne: blachodachówka cennik, samowola budowlana kara, projekt instalacji elektrycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik projekt instalacji elektrycznej cena samowola budowlana kara