RODZAJE KANAŁÓW I ICH WYKONANIE

Z wielu rodzajów kanałów przyjęły się w Niemczech trzy formy, a mianowicie: kanał o sklepieniu łukowym, półkolistym i kanał prostokątny. Części górne (pokrywy) wykonuje się zawsze jako prefabrykaty z żelbetu zaopatrzone w mocne uchwyty do podnoszenia. Części dolne (koryta) dobrze jest wykonywać jako prefabrykaty jedynie dla małych, niezbyt silnie obciążonych kanałów. Montaż i izolowanie przewodów staje się łatwiejsze, jeśli poziome spoiny obudowy kanału leżą możliwie głęboko. Takie wykonanie wymaga jednak szerszych wykopów i cięższych pokryw w porównaniu z kanałem z wyprowadzonymi wysoko ścianami bocznymi. Długość pokrywy (ograniczona ciężarem) wynosi 0,7 -:-1,3 m. Przekrój kanału narzucają warunki miejscowe oraz liczba wymiary przewodów, które mają w nim przebiegać. Profil prostokątny nadaje się bardziej do przewodów wodnych z jednakowymi średnicami przepływu zasilania i powrotu, a profil półkolisty jest odpowiedniejszy dla sieci parowych. Z zasady kanały buduje się w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się na 50-80 cm pod powierzchnią ulicy tak, aby obciążenia i wstrząsy wywołane ruchem ulicznym nie mogły bezpośrednio na nie oddziaływać. Przy cieńszej pokrywie ziemnej należy kanały wykonywać o odpowiednio mocniejszej konstrukcji. W przypadku przecieków wody z zewnątrz spód kanału dla odwodnienia wykonuje się z lekkim spadkiem, a często stosuje się również specjalne rowki odprowadzające. Oczywiście żadne poprzeczne przegrody nie mogą wtedy tamować odpływu wody. Stalowe płyty, kątowniki albo twarde warstwy klinkieru, służące jako podłoże pod wsporniki rur nie powinny wystawać ponad powierzchnię dna kanału chyba, że dno ma spadek poprzeczny i swobodny ściek boczny. [więcej w: ogród zimowy koszt, osadnik gnilny, ściana jednowarstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt osadnik gnilny ściana jednowarstwowa