Punkt stały z kompensatorami

Główne kanały są z obudową studzienki połączone na stałe, podczas gdy kanały boczne są do niej wprowadzone. Kanał ciepłowniczy przy wprowadzeniu do budynku powinien być odizolowany wodoszczelnie od piwnic domu, a o ile to jest możliwe, powinna być również zapewniona jego gazoszczelność. W miarę możności należy stosować specjalne tuleje do rur, które umożliwiałyby ruchy wskutek wydłużeń cieplnych, bez naruszenia szczelności ścian studzienek.
WYKONANIE SPECJALNE Przy mniejszych odległościach można umieścić przewody cieplne w mocnych tulejach ochronnych, których średnica wewnętrzna jest większa od średnicy przewodu cieplnego łącznie z izolacją. Sposób ten stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy budowa kanału na pewnych odcinkach zagęszczonych ulic, np. skrzyżowaniach, napotyka na duże trudności. Tuleję ochronną należy zabezpieczyć podwójną warstwą farby chroniącej przed rdzewieniem i owinięciem bandażami ze smołowanej juty. W razie konieczności układania dłuższych odcinków rur przy stosowaniu tego rodzaju ochrony należy umożliwić ruchy wzdłużne rury , Rura zaizolowana porusza się wraz ze wspornikami po betonowych półpierścieniach. Rura bez izolacji porusza się po pierścieniach ślizgowych, które są przytrzymywane występami tulei ochronnej. Wolną przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną wypełniono materiałem izolacyjnym. Boczne przesunięcia nie są możliwe, Wydłużenia rur trzeba wyrównać albo przez użycie kompensatorów osiowych, albo w zwykły sposób kompensatorami lirowymi ułożonymi w studzienkach. Bezkanałowa metoda układania przewodów pozwala wprawdzie na oszczędzenie miejsca, lecz wymaga jednak szczególnie starannego wykonania. Odgałęzienia można odprowadzać jedynie w pobliżu punktów stałych. Zmniejszenie kosztów, w porównaniu z prowadzeniem przewodów kanałami, uzyskuje się jedynie w przypadku pojedynczego przewodu, a więc na przykład w sieci parowej bez powrotnego odprowadzenia kondensatu.
Typ kanału używanego w Danii. Przestrzeń między rurami a ściankami kanału wypełniono pianobetonem a, który spełnia rolę izolacji, a jednocześnie zwiększa sztywność kanału. W kanałach tego rodzaju należy przede wszystkim unikać wilgoci. [hasła pokrewne: producenci paneli podłogowych, blachodachówka modułowa, okna połaciowe wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka modułowa okna połaciowe wymiary producenci paneli podłogowych