PRZYGOTOWYWANIE CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ Z MAGAZYNOWANIEM WODY GRZEJNEJ

Gromadzenie ciepła konieczne przy centralnym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej mozna również przeprowadzić w przypadku urządzeń ogrzewanych wodą po stronie wody grzejnej. Zmienia się tutaj drogi przypływu wody użytkowej i wody grzejnej wodę grzejną doprowadza się bezpośrednio do zbiornika, a ogrzewaną wodę użytkową przeprowadza się przez rurowe powierzchnie grzejne, wbudowane w górnej części zbiornika. Takie powierzchnie grzejne określa się jako przepływowe wężownice grzejne. W wykonaniu tym źródło ciepła również nie musi być przystosowane do szczytowego obciążenia, jedynie do obciążenia tego musi być dostosowany odpowiedni wymiennik ciepła i baterią przepływową które najczęściej składają się z płaskich albo okrągłych rur miedzianych o małych przekrojach. Przepływowa .wężownica grzejna może być stosowana jedynie przy bezpośrednim przyłączeniu do przewodów wady zimnej, wobec czego wyższe straty ciśnienia po stronie użytkowej. Jako zalety magazynowania wody grzejnej w porównaniu z gromadzeniem wody użytkowej, należy wymienić: 1. W podgrzewaczu, którego wnętrze było do tej pory najsilniej narażone na korozję, znajduje się już tylko woda grzejna, której nie odświeża się, i w której z tego powodu wytrącanie kamienia i wydzielanie gazu ustaje bardzo szybko. 2. Woda użytkowa, która ciągle wprowadza do urządzenia rozpuszczone składniki i gazy, przepływa przez baterię grzejną W tak krótkim czasie, że raczej nie należy przewidywać odkładania kamienia i uszkodzenia ścian rur. Podczas przerw w użytkowaniu – przede wszystkim w nocy – woda w baterii znajduje się wprawdzie w spoczynku, ale zawartość wody w baterii jest tak mała, że nie występują większe uszkodzenia. 3. Woda zostaje ogrzana na krótko przed użyciem punkty czerpalne dostarczają świeżej i nie zastałej wody w doskonałym stanie. 4. Podgrzewacz znajduje się pod ciśnieniem odpowiadającym jedynie położeniu wysokościowemu naczynia wzbiorczego, staje się więc mniej kosztowny. Bateria grzejna, która jest narażona na pełne wewnętrzne ciśnienie sieci wody zimnej, może być jednak wykonana bez trudności zgodnie z najwyższymi wymaganiami wytrzymałościowymi przy użyciu rur małych średnic. Dużą wadą przy pośrednim gromadzeniu ciepła jest zależność temperatury wody w punktach odbioru od ilości pobieranej wody i obniżanie się temperatury przy postępującym opróżnianiu zbiornika. Wykorzystanie przestrzeni zbiornika jest gorsze niż przy gromadzeniu wody użytkowej, przede wszystkim przy wysokich temperaturach wody w punktach odbioru. Nowsze doświadczenia wykazują, że wprawdzie korozja materiału w wymienniku ciepła i w zbiorniku jest przerwana, występuje jednak we wzmożonym stopniu w sieci rur. W średnich i większych urządzeniach do przygotowania ciepłej wody użytkowej stosuje się dlatego raczej magazynowanie wody użytkowej. W małych instalacjach i pojedynczych urządzeniach do przygotowania wody ciepłej stosuje się często pośrednie gromadzenie ciepła. [patrz też: pianki pur, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, opierzenie dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opierzenie dachu pianki pur przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat