przez Zarzady Architektoniczno-Budowlane

Projekty wykonywane poza państwowymi biurami projektów podlegają zatwierdzeniu przez Zarządy Architektoniczno-Budowlane, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez dostawcę wody . Obowiązujące oznaczenia i skalę określa PN-56B-01701, przytoczona w całości. Projekt sporządza się w rzutach poziomych i skali 1 : 100 i 1 : 50; w szczególnych, przypadkach – 1 : 200. Rozwinięcia wodociągowe i kanalizacyjne w skali 1 : 100 lub- większej. Szczegóły w skali 1 : 50 lub większej . Rysunki należy wykonać w technice czarno-białej (czarnym tuszem) na kalce kreślarskiej. W, szczególnych przypadkach dozwolone jest stosowanie techniki wielobarwnej. Grubość linii oznaczających przewody kanalizacyjne powinna być większa niż dla przewodów wodociągowych. Opisywanie rysunków powinno być zgodne z PKN/B-D1004. [hasła pokrewne: ogród zimowy koszt, beton architektoniczny cena, samowola budowlana kara ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena ogród zimowy koszt samowola budowlana kara