Przewody w piwnicy

Przewody w piwnicy prowadzi się po ścianach wewnętrznych. Jeżeli zachodzi obawa zamarzania, należy je izolować bądź też ułożyć na głęb. 0,3 m, bez przykrycia twardą nawierzchnią. Gdy budynek ma więcej niż dwie kondygnacje, na każdym pionie instaluje się zawór przelotowy z kurkiem spustowym, umożliwiającym opróżnienie (w razie uszkodzenia) jednego z pionów bez konieczności spuszczania wody z całej instalacji. Punkty najwyższe powinny być odpowietrzane. Wewnątrz budynków zakłada się przewody stalowe, obustronnie ocynkowane, pionowe i poziome, zazwyczaj w bruzdach wykutych w ścianach. [patrz też: tynk żywiczny cena za m2, ogród zimowy koszt, projekt instalacji elektrycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ogród zimowy koszt projekt instalacji elektrycznej cena tynk żywiczny cena za m2