POWSTAWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO

Naturalna woda zawiera zawsze rozpuszczone sole, najczęściej węglany, siarczany, krzemiany wapnia i magnezu, które przy ogrzewaniu częściowo są wytrącane jako twarde osady (kamień kotłowy) albo jako muł. Warstwa kamienia na powierzchniach grzejnych albo na powierzchniach chłodzących zmniejsza przenikanie ciepła, podwyższa straty ciśnienia w przewodach i wywołuje w ściankach stalowych pod kamieniem dodatkowe naprężenia, które mogą doprowadzić do pęknięcia materiału. Tworzący się muł zatyka części urządzenia i przeszkadza swobodnemu przepływowi czynnika. W pewnych warunkach muł może się zapiec na ściance stalowej i wytworzyć kamień mułowy, który działa jak kamień kotłowy. Przy wytrącaniu się mułu na częściach stalowych (ściągi kotłowe itp.) powstają często w tych miejscach ogniska korozji. Przebieg tworzenia się kamienia można wytłumaczyć na przykładzie osadzania się węglanu wapnia: w wodzie surowej wapień jest na ogół zawarty pod postacią rozpuszczalnego w wodzie dwuwęglanu wapnia – Ca(HCOa)2. Dwuwęglan wapnia pozostaje jednak roztworem tylko wtedy, jeśli woda zawiera odpowiednie do danej objętości i temperatury ilości wolnego dwutlenku węgla. Mówi się wtedy o równowadze wapnia i dwu- tlenku węgla. Najczęściej woda zawiera więcej dwutlenku węgla niż jest to potrzebne do utrzymania stanu równowagi. a nadwyżkę tę określa się jako agresywną lub jako nadmiar wolnego dwutlenku węgla. Dla przebiegu korozji ma to znaczenie szczególnie w wodzie zimnej. Podczas ogrzewania wody surowej najpierw wydziela się nadmiar wolnego dwutlenku węgla, a potem część dwutlenku węgla koniecznego dla równowagi wapień-dwutlenek węgla tak, że cały dwuwęglan wapnia nie może pozostać już w postaci roztworu. Zgodnie z równaniem C?(HCOah = CaCOa + CO2 + H20 wytrąca się częsc węglanu wapnia – CaCOa przy czym równocześnie tworzą się nowe ilości dwutlenku węgla i równowaga wapień-dwutlenek węgla zostaje znowu utrzymana. Węglan wapnia nie jest rozpuszczalny w wodzie i jako kamień wytrącany jest na ściankach kotła i rur. [więcej w: pianki pur, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, opierzenie dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opierzenie dachu pianki pur przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat