Posts Tagged ‘styrodur współczynnik przewodzenia ciepła’

lamacze z dwoma wirnikami

Saturday, November 17th, 2018

Zmontowane na drugim końcu wału kolo zamachowe jest osadzone w sposób analogiczny jak koło pasowe. Z podanego poprzednio opisu łamacza młotowego wynika, że w tym agregade proces kruszenia odbywa się jak gdyby dwustopniowo, dzięki czemu właśnie można uzyskiwać w nim duże stopnie rozdrobienia. Ponadto dodatkową zaletą tego typu łamaczy jest duża równomierność uziemienia materiału rozdrobnionego, osiągana w wyniku zastosowania dolnego rusztu. Oprócz łamaczy młotowych z jednym wirnikiem budowane są również bardzo często łamacze z dwoma wirnikami. łamacz z dwoma wirnikami, widać, że agregat ten jest konstrukcyjnym zespoleniem w jedną całość dwóch poprzednio opisanych łamaczy jedno wirnikowych. …read more

równomiernosc pracy lamacza

Friday, November 16th, 2018

Korzyścią, jaka wynika z budowania łamaczy dwuwirnikowych, jest znaczne, ha około dwukrotne zwiększenie wydajności maszyny z równoczesnym niewielkim powiększeniem jej wymiarów gabarytowych . W nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych dla polepszenia równomierności pracy łamacza ramiona z młotami ustawiane są nie w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach, lecz wzdłuż linii śrubowej wskutek czego młoty uderzają w materiał nie seriami, lecz kolejno, Podobnie jak i przy poprzednio opisanych typach urządzeń kruszących, podstawowym warunkiem wydajnej pracy łamacza młotowego jest stałe i równomierne zasilanie go surowcem na całej roboczej długości wirnika. Poza tym jest bardzo ważne, aby podstawowe elementy robocze, tzn. młoty, były wykonane starannie i z dobrej stali manganowej. Najlepsze wyniki otrzymuje się w razie zastosowania młotów kutych lub prasowanych, które, co prawda droższe od młotów odlewanych, jednak są znacznie pewniejsze w pracy (mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia) ,i wykazują większą odporność na ścieranie. …read more

Lamacze stozkowe

Friday, November 16th, 2018

…read more

Kinetyczny schemat

Friday, November 16th, 2018

Pomimo jednak tych ujemnych cech łamacze stożkowe mają szereg zalet, a mianowicie: 1) stosunkowo duży stopień rozdrobnienia, wynoszący przeciętnie 10 –o- 15, a w niektórych typach. (łamacze z walem wspartym) dochodzący do 25; 2 dużą równomierność pracy bez potrzeby stosowania ciężkich kół zamachowych; 3) małe jednostkowe zużycie energii, nie przekraczające 0,2–0-0,4 kWh/T, przy rozdrabnianiu twardych wapieni; 4) możność budowania jednostek o bardzo dużej wydajności, dochodzącej do 1 500 T/godz; 5) możność zastosowanie łamacza do rozdrabniania zarówno wstępnego, jak i wtórnego. Kinetyczny schemat ilustrujący zasadę działania łamacza stożkowego. Łamacz składa się z dwóch stożków, . z których jeden stanowi część korpusu maszyny i jest nieruchomy. …read more