Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat’

Gazy wydzielające się przy nagrzewaniu wody

Thursday, November 22nd, 2018

Obok kotła wody ciepłej umieszczono pionowy wymiennik ciepła a, przez który przepuszcza się wodę grzejną i użytkową z zastosowaniem przeciwprądu. Gazy wydzielające się przy nagrzewaniu wody są odprowadzane w miejscu b za pomocą odpowietrznika. Jeżeli w wodzie są rozpuszczone składniki gazowe działające korodująco, unika się wówczas wskutek odprowadzenia gazów szybkiego zniszczenia ścian zbiornika. Jeśli ogrzeje się wodę powyżej jej temperatury użytkowej i ochłodzi znów przed wejściem do sieci rozprowadzającej, to przewody będą chronione przed korozją. W małych nawet leżących zbiornikach wodnych, wprowadza się zimną wodę rurą rozdzielczą z wieloma otworkami skierowanymi do dołu, aby uniknąć mieszania zimnej i ciepłej wody użytkowej w zbiorniku, a tym samym zachować zasadę gromadzenia wody z wypieraniem wody ciepłej ku górze. …read more

PRZYGOTOWYWANIE CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ Z MAGAZYNOWANIEM WODY GRZEJNEJ

Wednesday, November 21st, 2018

Gromadzenie ciepła konieczne przy centralnym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej mozna również przeprowadzić w przypadku urządzeń ogrzewanych wodą po stronie wody grzejnej. Zmienia się tutaj drogi przypływu wody użytkowej i wody grzejnej wodę grzejną doprowadza się bezpośrednio do zbiornika, a ogrzewaną wodę użytkową przeprowadza się przez rurowe powierzchnie grzejne, wbudowane w górnej części zbiornika. Takie powierzchnie grzejne określa się jako przepływowe wężownice grzejne. W wykonaniu tym źródło ciepła również nie musi być przystosowane do szczytowego obciążenia, jedynie do obciążenia tego musi być dostosowany odpowiedni wymiennik ciepła i baterią przepływową które najczęściej składają się z płaskich albo okrągłych rur miedzianych o małych przekrojach. Przepływowa .wężownica grzejna może być stosowana jedynie przy bezpośrednim przyłączeniu do przewodów wady zimnej, wobec czego wyższe straty ciśnienia po stronie użytkowej. …read more

OBLICZANIE WIELKOŚCI POWIERZCHNI WĘŻOWNIC GRZEJNYCH I ZASOBNIKÓW

Wednesday, November 21st, 2018

WIELKOŚCI ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. PODSTAWY OBLICZENIOWE Dla dokładnego obliczenia wielkości kotła, powierzchni grzejnej wymiennika ciepła i objętości zbiornika do centralnego przygotowywania ciepłej wody, trzeba znać dzienne zapotrzebowanie ciepła przy największym obciążeniu. Zależność ta jest znana jedynie w rzadkich przypadkach – na przykład w urządzeniach przemysłowych. Najczęściej też trzeba wykorzystywać wartości doświadczalne z budynków podobnego typu i o podobnym rodzaju użytkowania. Temperatury wody. …read more

POWSTAWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO

Wednesday, November 21st, 2018

Naturalna woda zawiera zawsze rozpuszczone sole, najczęściej węglany, siarczany, krzemiany wapnia i magnezu, które przy ogrzewaniu częściowo są wytrącane jako twarde osady (kamień kotłowy) albo jako muł. Warstwa kamienia na powierzchniach grzejnych albo na powierzchniach chłodzących zmniejsza przenikanie ciepła, podwyższa straty ciśnienia w przewodach i wywołuje w ściankach stalowych pod kamieniem dodatkowe naprężenia, które mogą doprowadzić do pęknięcia materiału. Tworzący się muł zatyka części urządzenia i przeszkadza swobodnemu przepływowi czynnika. W pewnych warunkach muł może się zapiec na ściance stalowej i wytworzyć kamień mułowy, który działa jak kamień kotłowy. Przy wytrącaniu się mułu na częściach stalowych (ściągi kotłowe itp.) powstają często w tych miejscach ogniska korozji. …read more