Posts Tagged ‘bramki uchylne’

Nowoczesna architektura : Budynek Zuellig / SOM

Tuesday, May 29th, 2018

Marty Llagan SOM niedawno udostępnił nam swoją nową wieżę zlokalizowaną w centralnej dzielnicy biznesowej Makati w Manili, która została zakwalifikowana do nagrody MIPIM Asia 2012.
Budynek Zuellig, wznoszący się na 33 piętra do wysokości 160 metrów, jest pierwszą wieżą biurową na Filipinach, która została wzniesiona od 2000 roku.
Jest to także pierwszy budynek w Makati, który został wstępnie certyfikowany przez US Green Building Council (USGBC) na poziomie LEED Gold i oczekuje się, że do września 2013 r.
uzyska certyfikat LEED Platinum.
Więcej szczegółów po przerwie. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – The Living Wall

Tuesday, May 8th, 2018

100 studentów pierwszego roku na Wydziale Architektury opracowuje propozycje zaprojektowania i zbudowania minimalnej jednostki mieszkalnej, którą zajmą przez okres 24 godzin.
Każda jednostka musi pomieścić wejście, wewnętrzny obieg i miejsca do spania dla co najmniej trzech osób.
Poszczególne jednostki sąsiadują ze sobą i dzielą granice, tworząc w ten sposób warunek ściany partyjnej pomiędzy sąsiednimi strukturami, w których mogą zacząć ewoluować wyjątkowe warunki konstrukcyjne i programowe.
Po przetransportowaniu na miejsce budowy projekty zostaną ponownie złożone i staną się ostateczną pozycją jako liniowa wspólnota budynków, zatytułowana Living Wall.
Studenci będą mieli niepowtarzalną okazję spędzić 24-godzinny okres w swoich strukturach po ich ponownym montażu na miejscu. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : MBIArch Nowa międzynarodowa architektura studiów magisterskich w Barcelonie

Tuesday, May 8th, 2018

Dobry projekt jest bardziej niż kiedykolwiek kluczowym dobrem społecznym i kulturalnym.
Aby zapewnić uczniom i praktykom narzędzia potrzebne do kierowania działalnością w trudnym kontekście obecnego klimatu zawodowego, niedawno otwarto nowe centrum badań, praktyki i rozpowszechniania współczesnej architektury w Barcelonie.
Barcelona Institute of Architecture (BIArch) ma status międzynarodowego referenta architektury, szczególnie po uruchomieniu programu MBArch po ukończeniu studiów magisterskich, skierowanego do architektów, którzy chcą rozwijać wyższe poziomy koncepcji, projektowania i praktyczne umiejętności.
CURRICULUM: Dzięki innowacyjnemu, bardzo wymagającemu interdyscyplinarnemu programowi nauczania obejmującemu projektowanie architektoniczne, media cyfrowe, badania urbanistyczne i terytorialne, technologie energetyczne i budowlane, a także historię, teorię i krytykę, MBIArch łączy profesjonalne szkolenia, krytyczną analizę i praktyczną wiedzę.
jak, łącząc teorię, studia przypadków, prace terenowe i produkcję studyjną. …read more

USTALENIE NAJBARDZIEJ EKONOMICZNEJ SREDNICY PRZEWODÓW

Saturday, February 24th, 2018

Z wielu możliwych rozwiązań ogrzewania zdalaczynnego należy wybrać to rozwiązanie, które zapewnia najniższą cenę ciepła w miejscu użytkowania. Wpływa na to szereg czynników. W związku z ogólnymi rozważaniami ekonomicznymi należy najpierw rozpatrzyć wpływ średnicy przewodu na koszty dostawy ciepła. Przyjmuje się, że rodzaj czynnika grzejnego oraz jego ciśnienie i temperatura w miejscu użytkowania są znane, określony jest również przepływ czynnika oraz dana odległość. Jeśli przyjmie się niewielkie średnice przewodów, sieć nie będzie oczywiście kosztowna, a roczne odsetki od nakładów inwestycyjnych – niewielkie. …read more