Pobór wody sprowadzony do powyzszej jednostki wyplywu

Pobór wody sprowadzony do powyższej jednostki wypływu N, z różnych punktów czerpalnych. Gdy mamy równoważniki ; wypływu, możemy określić obliczeniowy przepływ wody w przewodzie na podstawie wzoru q = 0,20 VN. Wzór ten uwzględnia nierównomierne pobieranie wody ze wszystkich punktów. Prędkość przepływu w przewodach wewnętrznych nie powinna przekraczać 1,50-1,75 misek; w odgałęzieniach doprowadzających wodę do przyborów maksymalna prędkość może wynosić 2,5 misek. Liczba przyborów obsługiwanych przez dane odgałęzienie zależy od średnicy przewodu Straty ciśnienia w przewodach o małej średnicy oblicza się na podstawie wzoru Pawłowskiego gdzie współczynnik szorstkości dla rur stalowych n = 0,012. Wykładnik y zależy od współczynnika n i od średnicy rury skąd jednostkowa strata ciśnienia wyniesie n2v2 Obliczenia na podstawie wzoru Pawłowskiego przeprowadza się za pomocą tablic, w których dla różnych średnic i prędkości przepływów zostały wyliczone straty wysokości ciśnienia. Poziome kreski w poszczególnych kolumnach oznaczają orientacyjne prędkości 0,5-1,5-2,5 misek, a liczby wydrukowane tłustym drukiem oznaczają straty przy optymalnych prędkościach od 1,0 do 1,75 misek. Np. w przewodzie o średn. 20 mm, o dług. 8 m, zasilającym 3 zbiorniczki ustępowe, 5 umywalek i 2 zlewy kuchenne strat ciśnienia wyniesie 4,08 m. [patrz też: projekt instalacji elektrycznej cena, osadnik gnilny, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: osadnik gnilny projekt instalacji elektrycznej cena przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat