Gazy wydzielające się przy nagrzewaniu wody

Obok kotła wody ciepłej umieszczono pionowy wymiennik ciepła a, przez który przepuszcza się wodę grzejną i użytkową z zastosowaniem przeciwprądu. Gazy wydzielające się przy nagrzewaniu wody są odprowadzane w miejscu b za pomocą odpowietrznika. Jeżeli w wodzie są rozpuszczone składniki gazowe działające korodująco, unika się wówczas wskutek odprowadzenia gazów szybkiego zniszczenia ścian zbiornika. Jeśli ogrzeje się wodę powyżej jej temperatury użytkowej i ochłodzi znów przed wejściem do sieci rozprowadzającej, to przewody będą chronione przed korozją. W małych nawet leżących zbiornikach wodnych, wprowadza się zimną wodę rurą rozdzielczą z wieloma otworkami skierowanymi do dołu, aby uniknąć mieszania zimnej i ciepłej wody użytkowej w zbiorniku, a tym samym zachować zasadę gromadzenia wody z wypieraniem wody ciepłej ku górze. W najwyższym miejscu zbiornika należy umieścić odpowietrzenie (trzeba je stosować przede wszystkim w zasobnikach wodnych z powierzchniami grzejnymi). Rura pobierająca wodę ciepłą powinna w związku z tym kończyć się nieco poniżej górnej części zbiornika. Zbiorniki są wykonane prze- ważnie z czarnej blachy stalowej, której wewnętrzne powierzchnie powleka się warstwą ochronną lakieru albo mleka cementowego. Rurowe powierzchnie grzejne wykonuje się również ze stali. Wężownice miedziane są wprawdzie odporne na korozję, ale zwiększają elektrolityczne procesy korozyjne na powierzchniach stalowych części urządzenia. Można je przeto stosować jedynie w urządzeniach do przygotowania wody ciepłej z miedzianymi zbiornikami i miedzianą siecią przewodów rozprowadzających.
Urządzenia zabezpieczające. Zasady i zarządzenia, dotyczące zabezpieczania urządzeń do przygotowywania ciepłej wody użytkowej przed przekroczeniem ciśnienia, zawarte są w normie DIN 4753. Urządzenia otwarte wyposażone są w przewody zabezpieczające zasilania i powrotu, prowadzone aż do naczynia wzbiorczego w podobny sposób jak przy ogrzewaniu wodą ciepłą. Urządzenia zamknięte do przygotowania ciepłej wody użytkowej podlegają w całej rozciągłości Przepisom dotyczącym naczyń ciśnieniowych, o ile tylko ogrzewanie odbywa się za pomocą opału, spalin, prądu elektrycznego albo parą wysokoprężną lub wodą gorącą o temperaturze ponad 110°C. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej ogrzewane parą albo wodą o niższych temperaturach wymagają jedynie zaworu bezpieczeństwa, którego średnica zależy od pojemności zbiornika, musi jednak wynosić co najmniej 20 mm. Zawór bezpieczeństwa powinien zapobiegać, aby ciśnienie w zbiorniku nie przekroczyło najwyższego ciśnienia zimnej wody o więcej niż 1 at. [patrz też: pianki pur, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, opierzenie dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opierzenie dachu pianki pur przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat