OBLICZANIE WIELKOŚCI POWIERZCHNI WĘŻOWNIC GRZEJNYCH I ZASOBNIKÓW

WIELKOŚCI ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. PODSTAWY OBLICZENIOWE Dla dokładnego obliczenia wielkości kotła, powierzchni grzejnej wymiennika ciepła i objętości zbiornika do centralnego przygotowywania ciepłej wody, trzeba znać dzienne zapotrzebowanie ciepła przy największym obciążeniu. Zależność ta jest znana jedynie w rzadkich przypadkach – na przykład w urządzeniach przemysłowych. Najczęściej też trzeba wykorzystywać wartości doświadczalne z budynków podobnego typu i o podobnym rodzaju użytkowania. Temperatury wody. Do mycia i kąpieli wystarcza z zasady woda o temperaturze 40-45°C. Przy temperaturach powyżej 60°C wzrasta znacznie niebezpieczeństwo uszkodzeń wskutek korozji wszelkich części urządzenia wykonanych ze stali i dlatego przy ogrzewaniu wody celowo nie przekracza się tej wartości temperatury. Przy zapotrzebowaniu wody użytkowej o wyższych temperaturach (wielkie kuchnie, pralnie itp.) zaleca się ustawienie do tego celu specjalnych podgrzewaczy przygotowujących wodę ciepłą lub stosowanie dogrzewania wody. Największe możliwe obciążenie zachodzi wówczas, gdy we wszystkich. punktach poboru wody użytkowej obciąży się sieć na pełną wydajność. Jednakże już przy kilku zaledwie punktach użytkowania prawdopodobieństwo takiego przypadku (jednoczesności rozbioru) jest bardzo małe. Wraz ze zwiększeniem liczby punktów poboru wody – zgodnie z do świadczeniem – coraz bardziej wyrównują się szczyty zapotrzebowania, szczególnie jeśli dostarcza się ciepłą wodę użytkową do rozmaitych celów. Dla poszczególnych rodzajów budynków można na tej podstawie sporządzić typowe wykresy obciążenia dziennego. Stosunek rzeczywistego szczytu zapotrzebowania do sumy wydajności wszystkich przyłączonych punktów oznacza się jako współczynnik równoczesności działania. Wartość tego współczynnika jest zależna od tak różnorodnych wpływów, że przy projektowaniu urządzenia można ją oszacować jedynie w przybliżeniu. W budynkach mieszkalnych na przykład zakres wartości współczynnika równoczesności waha się w granicach 0,2-0,8, przy czym silny wpływ ma tu – obok liczby dołączonych mieszkań – również i ich wielkość oraz liczba osób i koszty utrzymania gospodarstw domowych. Pora i wysokość szczytów zapotrzebowania są tu narzucone przez zapotrzebowanie cieplej wody użytkowej do kąpieli. Przebieg dzienny poboru ciepła jest więc bardzo różny w zależności od tego, czy jest to zwykły dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) czy też sobota lub niedziela. Przy zwykłym magazynowaniu ciepłej wody użytkowej wartość szczytu zapotrzebowania jest wprawdzie potrzebna do obliczenia sieci, ale nie jest potrzebna do obliczenia powierzchni ogrzewalnej kotła i podgrzewacza. Zgodnie z poprzednimi uwagami w obliczeniu tym i tak trzeba – jako podstawę – przyjąć wartości doświadczalne, więc dla naszych celów wystarcza oszacowanie pojemności zasobnika i ustalenie maksymalnej wydajności kotła, względnie powierzchni wymiennika ciepła według żądanego czasu nagrzewania. [hasła pokrewne: pianki pur, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, opierzenie dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opierzenie dachu pianki pur przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat