Lamacze stozkowa z walem

Łamacze stożkowa z wałem podwieszonym są przeważnie stosowane do wstępnego rozdrabniania surowców, przy czym wydajność jednostek może dochodzić nawet do 1 500 T/godz, Do wtórnego, drobnego kruszenia surowców stosowane są łamacze stożkowe o innej konstrukcji, a mianowicie łamacze z wałem nie podwieszonym, lecz podpartym od dołu. Przekrój takiego łamacza . W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym wewnętrzny, ruchomy stożek w dolnej swej części ma czop kulisty leżący w łożysku kulistym związanym z korpusem . Główny wał łamacza zakończony jest w górnym swym końcu talerzem dozującym , na który surowiec zasypywany jest przez otwór załadowczy . W czasie ruchu obrotowego wału skośnie ustawiony talerz zasypuje materiał równomiernie na całym obwodzie łamacza, Dolny koniec wału wchodzi do mimośrodowo usytuowanego otworu tulei obrotowej. Stożek nieruchomy jest z korpusem maszyny za pomocą silnych sprężyn stale. Łamacz stożkowy z wałem podpartym wych , które czynią pracę łamacza bardziej elastyczną i umożliwiają zwiększanie się szerokości szczeliny pomiędzy powierzchniami roboczymi stożków w razie przedostania się do maszyny wyjątkowo twardych brył lub przedmiotów metalowych. Łamacze stożkowe z wałem podpartym w zależności od typu mogą dawać końcową granulację materiału w wielkości od 25 do nawet 3 mm. Przybliżoną wydajność łamacze stożkowego z wałem podpartym można obliczyć ze wzoru empirycznego Q = 6,8D2dnYo 4. [przypisy: blachodachówka cennik, samowola budowlana kara, projekt instalacji elektrycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik projekt instalacji elektrycznej cena samowola budowlana kara