lamacz mlotowy

Podstawową zaletą tych łamaczy, wyróżniającą je spośród wszystkich innych znanych maszyn kruszących, jest możność uzyskiwania w nich bardzo znacznych stopni rozdrobnienia, dochodzących w normalnych warunkach pracy do 40, a w specjalnych wypadkach nawet do 60, Łamacze młotowe stosowane są zarówno w łamiarniach pierwszego stopnia do wstępnego rozdrabniania surowców, jak i w łamiarniach drugiego stopnia do rozdrabniania wtórnego. Bardzo często jednak zastosowanie łamaczy młotowych, dzięki możności uzyskiwania w nich dużych stopni rozdrobnienia, umożliwia wybudowanie łamiarni jednostopniowej, to znaczy takiej, w której cały proces rozdrabnianie brył surowca dowożonego z kamieniołomu na granulację wymaganą dla młynów (20 –:- 30 mm) odbywa się w jednej maszynie, Ponadto łamacza młotowe odznaczają się dużą prostotą konstrukcji i łatwością wymiany elementów roboczych. W przekroju poprzecznym i podłużnym łamacz młotowy z jednym wirnikiem, złożonym z wału stalowego, na którym osadzone są parami ramiona ze stali kutej lub lanej. Pomiędzy ramionami zawieszone są przegubowo na czopach młoty, wykonane z wysokogatunkowej stali manganowej o zawartości co najmniej 12 –:- 14% manganu. Poszczególne pary ramion są oddzielone od siebie wkładani. Silne, stalowe rusztowiny zamykają od dołu komorę, do której podawany jest surowiec dostarczany z kamieniołomów. [więcej w: układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena za m2 układanie folii paroizolacyjnej