Kinetyczny schemat

Pomimo jednak tych ujemnych cech łamacze stożkowe mają szereg zalet, a mianowicie: 1) stosunkowo duży stopień rozdrobnienia, wynoszący przeciętnie 10 –o- 15, a w niektórych typach. (łamacze z walem wspartym) dochodzący do 25; 2 dużą równomierność pracy bez potrzeby stosowania ciężkich kół zamachowych; 3) małe jednostkowe zużycie energii, nie przekraczające 0,2–0-0,4 kWh/T, przy rozdrabnianiu twardych wapieni; 4) możność budowania jednostek o bardzo dużej wydajności, dochodzącej do 1 500 T/godz; 5) możność zastosowanie łamacza do rozdrabniania zarówno wstępnego, jak i wtórnego. Kinetyczny schemat ilustrujący zasadę działania łamacza stożkowego. Łamacz składa się z dwóch stożków, . z których jeden stanowi część korpusu maszyny i jest nieruchomy. natomiast drugi osadzony jest na wale i może się wraz z nim obracać wewnątrz stożka nieruchomego. Górny koniec wału ma czop kulisty spoczywający w łożysku kulowym. Dolny koniec wału wpuszczony jest do mimośrodowo usytuowanego otworu w tulei obrotowej, która osadzona jest na łożysku i wprawiana w ruch obrotowy za pomocą przekładni zębatej z kołami stożkowymi. Na skutek mimośrodowego osadzenia dolnego końca walu wsadzony na wale stożek ruchomy w czasie obrotu tulei zbliża się okresowo i oddala od powierzchni stożka nieruchomego, zgniatając i ścierając bryły materiału podawanego od góry do przestrzeni roboczej zawartej pomiędzy powtierztchniamdi obydwóch stożków. Rozdrobniony materiał opuszcza przestrzeń roboczą łamacza przez szczelinę zawartą pomiędzy dolnymi krawędziami stożków. [więcej w: odwodnienie liniowe prysznicowe, przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odwodnienie liniowe prysznicowe przelicznik m3 na m2 styrodur współczynnik przewodzenia ciepła