KANAŁY CIEPŁOWNICZE

Przewody zdałaczynne muszą być prowadzone pod ziemią, o ile nie można ich poprowadzić nad powierzchnią ziemi lub w budynkach. Przypadek ten ma miejsce w dzielnicach mieszkaniowych i biurowych, na skrzyżowaniach dróg, a przede wszystkim w miejskich sieciach ciepłowniczych. Dawniej budowano kanały ciepłownicze jako przełazowe w celu umożliwienia kontroli całości sieci przewodów i ułatwienia usuwania uszkodzeń. Kanały są z zasady dobierane w zależności od średnic przewodów, a wymiary ich są takie, że jedynie do kanałów sieci parowych można dostać się i to w pozycji bardzo niewygodnej (czołgając się). Wskutek takiej budowy obniżyły się koszty inwestycyjne. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu lepiej działających przewodów spawanych i lepszej izolacji termicznej. Uszkodzenia przewodów zdalaczynnych, ułożonych w kanałach, zdarzają się (przy starannym wykonaniu i użytkowaniu) tak rzadko, że koszty odkrycia uszkodzonego odcinka są mniejsze niż zwiększony koszt wykonania dostępnego dla ludzi kanału przełazowego. Prowadzenie przewodu należy dostosowywać do warunków gruntowych i terenowych, jeśli tylko koszty wykonania kanału są wyższe niż koszty przewodu zdalaczynnego wraz z izolacją. Odnosi się to do obszarów miejskich, gdzie pod: ulicami znajduje się już wiele innych przewodów jak: przewody gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, kable elektryczne, pocztowe, policyjne i straży pożarnej. Przeprowadzenie kanałów ciepłowniczych napotyka tu na wiele trudności i często jest możliwe jedynie przy częściowym przesunięciu przewodów dawniej ułożonych. Ze względu więc na koszty budowy zawsze jest najlepiej układać rury w terenie nieuzbrojonym. Układanie ich pod drogami jest kosztowniejsze, bardziej jednak kosztowne jest umieszczanie kanałów ciepłowniczych pod jezdniami o nawierzchni betonowej lub asfaltowej. Kanały cieplne powinny znajdować się w pewnej odległości, o ile to możliwe 0,75 m, a na skrzyżowaniach jeszcze o 0,2 -:- 0,3 m więcej od przebiegających równolegle kabli elektrycznych o niskim napięciu, a tak- że od przewodów wodociągowych i gazowych. Należy unikać równoległego prowadzenia przewodów cieplnych obok leżących w pobliżu kabli elektrycznych o wysokim napięciu. Na skrzyżowaniach należy zachować odstęp 0,7 m. Bezpośrednio przylegające przewody z zimną wodą powodują zjawisko pocenia się kanałów. W tych przypadkach należy poprawić izolację cieplną przez założenie dodatkowej warstwy. Odnosi się to również do skrzynek kablowych przewodów elektrycznych, które muszą być chronione przed podgrzewaniem, jeśli nie można zachować podanych wyżej minimalnych odstępów. [przypisy: pianki pur, przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat, opierzenie dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opierzenie dachu pianki pur przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat