Ilosc surowca podawanego przez zasilacz

W zależności od warunków lokalnych zbiornik może mieścić zapas surowca wystarczający na 4, a nawet 8 godzin normalnej pracy suszarni. Pod zbiornikiem zmontowany jest mechaniczny zasilacz , który w sposób równomierny i ciągły podaje wilgotny surowiec ze zbiornika przelotowego do wnętrza walczaka suszarni przez mrę zsypową. Ilość surowca podawanego przez zasilacz musi być regulowana odpowiednie do jego wilgotności. Przy wzroście wilgotności ilość surowca należy ,zmniejszyć, gdyż w przeciwnym razie końcowa wiadomość surowca może przekroczyć dopuszczalną granicę. . W czasie pracy suszarni materiał wprowadzony do walczaka przesuwa się wzdłuż jego osi w kierunku od wlotu do wylotu, Przesuw materiału, trwający około 20-30 minut, następuje wskutek nachylenia osi walczaka i jego ruchu obrotowego. Przez walczak suszarni równocześnie przepływają gorące spaliny wytworzone w palenisku węglowym . W czasie przebywania we wnętrzu suszarni materiał styka się ze spalinami, podgrzewa się, a zawarta w materiale woda odparowuje i uchodzi do atmosfery wraz z gazami wylotowymi przez komorę. Ponieważ gazy spalinowe przepływają przez suszarnię z dość dużą prędkością, wynoszącą 2-4,5 misek, następuje porywanie przez te gazy drobnych cząstek. wysuszonego surowca. [podobne: odwodnienie liniowe prysznicowe, przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odwodnienie liniowe prysznicowe przelicznik m3 na m2 styrodur współczynnik przewodzenia ciepła