GASNICZE INSTALACJE WODNE

GAŚNICZE INSTALACJE WODNE W osiedlach wiejskich ze względu na przeważającą liczbę budynków drewnianych, często krytych słomą, szczególnie ważne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe. Najtańszym i najpowszechniej używanym środkiem gaśniczym jest woda. Najczęściej stosowane w warunkach wiejskich ujęcia wody z sadzawek, rzek, potoków oraz ze studni często zawodzą, a to ze względu na brak wody wskutek posuchy, wymarzania lub niedostatecznego jej zapasu. Obok najpewniejszego przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, jakim jest wodociąg, mogą, oddać duże usługi w wypadku pożaru specjalne studnie przeciwpożarowe i zbiorniki wody, także i małe stawy rybne, z urządzeniami dostosowanymi do poboru większych objętości wody. Przy korzystaniu z wód powierzchniowych każde ujęcie powinno zapewnić nieprzerwane i dogodne zaopatrzenie pomp pożarniczych. Należy przewidzieć odpowiednie podjazdy dla taboru przeciwpożarowego. [podobne: styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, ściana jednowarstwowa, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rozdzielacze do podłogówki ściana jednowarstwowa styrodur współczynnik przewodzenia ciepła