CZĘŚCI SKŁADOWE – PRZEWODY

Sieci przewodów ogrzewania zdalaczynnego o niewielkich wymaganiach technicznych buduje się na ciśnienia nominalne P n 10 atn, przy wyższych ciśnieniach i temperaturach na P n 16 atn lub 25 atn. Stosuje się przy tym następujące rodzaje rur: rura gwintowana bez szwu DIN 2440 rura gładka bez szwu DIN 2449 rura gładka ze szwem DIN 2458 Z zestawienia tego wynika, że odmiennie niż przy wykonywaniu ogrzewania centralnego – dla małych średnic stosuje się wyłącznie rury bez szwu. Przy dużych średnicach stosuje się także rury zgrzewane, dla których przy temperaturach czynnika grzejnego powyżej 1250 Oc należy żądać gwarancji wytwórcy. Na przewody kondensacyjne często stosuje się, wobec zwiększonego niebezpieczeństwa korozji, rury gwintowane wg DIN 2441 o pogrubionej ściance. Umożliwienie poprawnego spawania uzależnione jest od ustalenia dla rur powyżej Dnom 200 mm największych dopuszczalnych odchyleń wymiarów średnicy zewnętrznej, a mianowicie dla ± 10f0 średnicy zewnętrznej największą bezwzględną różnicę równą ± 3 mm. Ze względu na małą liczbę spawów bardziej odpowiednie są odcinki rur o większej długości. Dla jakości spawu miarodajne jest przede wszystkim połączenie materiału przy szwie. Przed spawaniem – z zasady stosuje się spawanie gazowe – należy połączyć rury w wielu punktach obwodu i utrzymać odstęp przy spoinie czołowej 2 -7- 3 mm, a przy spoinie V 1,5 -7- 2 mm. Należy przede wszystkim unikać spawów, które można wykonać jedynie od dołu. Powyżej średnicy Dnom 450 zaleca się wykonywanie spawów specjalnymi urządzeniami (a nie palnikiem). Od jakości spawów zależy w decydującym stopniu pewność działania ogrzewania zdalaczynnego, dlatego należy zatrudniać do tych prac jedynie wprawnych i niezawodnych spawaczy. Kwalifikacje ich trzeba sprawdzać przez specjalne egzaminy, które na ogół powinno się powtarzać co roku. W celu zbadania szczelności, poszczególne nieizolowane odcinki przewodów poddaje się bezpośrednio po zmontowaniu próbie na ciśnienie za pomocą wody lub pary. Ciśnienie próbne, równe 1,25 ciśnienia roboczego i równe co najmniej ciśnieniu nominalnemu, nie powinno obniżyć się w ciągu jednej godziny; w tym czasie należy spawy ostukiwać młotkiem. Podczas przeprowadzania próby wodnej trzeba zwrócić uwagę, aby konstrukcje wspierające przewody wytrzymały obciążenie. Armatury nie poddaje się próbie ciśnienia. [hasła pokrewne: układanie folii paroizolacyjnej, beton architektoniczny cena, tynk żywiczny cena za m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny cena tynk żywiczny cena za m2 układanie folii paroizolacyjnej