charakterystyka robocza kilku suszami obrotowych

Suszarnia bowiem w normalnych warunkach pracy zdolna jest odparowywać tylko ściśle określoną ilość wody. Jeżeli więc (przy nadmiernym zwiększeniu nadawy surowca ilość wprowadzanej z nim wody przekroczy ilość wody, jaką suszarnia może odparować, Surowiec będzie wychodzić z suszarni w stanie niedostatecznie suchym. Stąd wniosek, że poza czynnikami natury technicznej na pracę suszarni i na jej wydajność decydujący wpływ ma czynnik ludzki, tzn. fachowość, staranność i sumienność personelu obsługi i kontroli technicznej. Pełna charakterystyka robocza kilku suszami obrotowych (na podstawie danych z fachowej literatury radzieckiej). W sposób syntetyczny ujmuje wszystkie zasadnicze ,parametry pracy suszami i może być pomocna w ocenie-pracy suszarni czynnych, jak też w doborze wielkości suszami projektowanych. Należy w końcu podkreślić, że wydajność suszarni zasadniczy wpływ ma także stopień rozdrobnienia surowca, Im drobniej mianowicie e surowiec będzie skruszony w łamaczach, tym większa będzie jego powierzchnia suszenia i tym większa wydajność suszarni. Jednakże nadmierne rozdrobnienie surowca nie jest wskazane, gdyż powstają wówczas przy suszeniu duże ilości pyłu. Ważne jest również, aby bryły rozdrobnionego surowca podawanego do suszarni nie różniły się zbytnio wymiarami. Przy znacznych bowiem różnicach w wymiarach brył może się zdarzyć, że gdy drobniejsze frakcje będą już dostatecznie wysuszone, grubsze – będą jeszcze zbyt wilgotne. [przypisy: odwodnienie liniowe prysznicowe, przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odwodnienie liniowe prysznicowe przelicznik m3 na m2 styrodur współczynnik przewodzenia ciepła