Bilans cieplny suszarni obrotowej

Bilans cieplny suszarni obrotowej. Aby ocenie pracę suszami obrotowej jako agregatu cieplnego, to znaczy takiego, w którym zachodzi wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem suszącym (gorące gazy) a czynnikiem suszonym (surowiec), należy sporządzić dla niej bilans cieplny Li obliczyć jej sprawność. Bilans cieplny suszarni jest to zestawienie porównawcze, w którym z jednej strony umieszczone są pozycje przychodu ciepła, czyli ilości ciepła doprowadzanego do suszami, z drugiej zaś strony – pozycje rozchodu ciepła zużywanego na właściwy proces suszenia, jak też na towarzyszące mu zjawiska uboczne. Na podstawie bilansu cieplnego suszarni obrotowej można obliczyć jej sprawność, czyli stosunek ilości ciepła zużytego na pracę użyteczną, którą jest odparowanie wody zawartej w surowcu, do całkowite] ilości ciepła doprowadzonego do suszarni. Sprawność cieplna najbardziej nawet nowoczesnej suszarni obrotowej jest zawsze mniejsza od jedności, ponieważ proces suszenia połączony jest z różnego rodzaju stratami, i których nie da się uniknąć w warunkach fabrycznych. Na podstawie praktyki stwierdzono, że w nowoczesnych suszarniach obrotowych z celkarni sprawność cieplna wynosi średnio tJ = 0,50, Oznacza to, że z całkowitej ilości ciepła doprowadzonej do tej suszami zaledwie połowa zostaje w niej wykorzystana na odparowanie wady z surowca, resztę pochłaniają straty towarzyszące procesowi suszenia. [patrz też: odwodnienie liniowe prysznicowe, przelicznik m3 na m2, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odwodnienie liniowe prysznicowe przelicznik m3 na m2 styrodur współczynnik przewodzenia ciepła